Головний бухгалтер в компанії, може виконувати різні завдання: від контролю за підготовкою всіх фінансових документів, пов'язаних з компанією до реалізації фінансової стратегії управління або прийняття інвестиційних рішень для фірми. Він вибирає і організовує реалізацію оптимальних системи оподаткування, організаційно-правових форм внутрішньої і зовнішньої економічної діяльності, постійно відслідковує зміни в законодавстві щодо цих питань. Він є відповідальним за бухгалтерський і податковий облік та звітність, архівування та збереження фінансової документації протягом встановлених законодавством строків, провадить контроль дебіторської і кредиторської заборгованості. Затверджує призначення матеріально-відповідальних осіб; контролює знання матеріально-відповідальними особами правил обліку матеріальних цінностей, заходи їх відповідальності за ввірені матеріальні цінності

На посаді головного бухгалтера він має змогу займати верхню управлінську ланку, щоб грати важливу роль у розвитку довгострокових цілей. У більш великому бізнесі він також контролює команду фінансових спеціалістів.

У великих компаніях у головного бухгалтера є можливість піднявся по службових сходах і отримати місце в піраміді управління. Довгострокова зайнятість в якості фінансового професіонала, що працює в різних якостях, дає особливе розуміння операцій та корпоративної культури, що робить його добре підготовленим для роботи в якості начальника.

Крім того, що головний бухгалтер з перших рук отримує інформацію про всі фінансові операції компанії, заборгованість і прибуток, рейтинг і стратегічні цілі, він можете взаємодіяти з більшістю керівників департаментів та іншими ключовими співробітниками. Головному бухгалтеру необхідно розробити ефективні навички спілкування, щоб його розуміли не лише його спеціалізовані фінансові співробітники, які ознайомлені зі специфічною термінологією цієї сфери діяльності, а й усі співробітники компанії, особливо це стосується відносин з власниками та членами ради директорів.

Головний бухгалтер офіційно відповідає за контроль бухгалтерських операцій компанії. Це включає в себе все, починаючи від нормативних вимог до стандартів бухгалтерського обліку до практики роботи з фінансовим директором в розробці фінансової стратегії для компанії. Як правило, кандидати на цю посаду повинні мати принаймні п'ять років відповідного досвіду, а іноді і більше, залежно від того, де вони мають намір працювати. Свідоцтво про освіту від поважної установи, а також досвід роботи у великих, добре відомих компаніях, може стати бонусом при пошуку роботи в цій області.

Ця робота зазвичай вимагає освіти в області бухгалтерського обліку, а також прихильного ставлення до безперервної освіти, щоб мати змогу йти в ногу зі змінами у сфері бухгалтерського обліку. Головний бухгалтер може спочатку працювати в рядах компанії чи бути найнятим на основі великого досвіду і знайомства з суміжними темами управління.

Як правило, додатковий персонал допомагає головному бухгалтеру в обліку персоналу, проведенні внутрішнього аудиту, слідкує за виконанням нормативних вимог, і піклується про пов'язані з цим питання. Ця людина може встановити і забезпечити дотримання облікової політики та на додаток до роботи з іншими відомствами розробити позицію з політики відшкодування збитків з різних питань. Звіти з бухгалтерії перевіряються на себе цю офіційну до подання інших відділів компанії для розгляду.

Ця людина несе відповідальність аудиторів і фінансових регуляторів так само, як і фінансовий директор. Підтримання точних і докладних фінансових звітів є важливою частиною цієї роботи. Одна з основних ролей головного бухгалтера в тому, щоб переконатися, що компанія знаходиться у відповідності з внутрішніми і зовнішніми фінансовими зобов'язаннями. Податки на заробітну плату, прибуток, збитки і страхові реквізити повинні підтримуватися в актуальному стані. Своєчасність розрахунків з постачальниками може мати драматичний вплив на здатність компанії підтримувати забезпеченість фондами. Крім того, головний бухгалтер зазвичай контролює щорічні або щоквартальні аудити цінних паперів компанії і її відділень або підтримує зв'язок із зовнішнім аудитором для виконання ними обов'язків за домовленістю.

Головний бухгалтер може зіткнутися з кримінальною та цивільною відповідальністю у разі своєї недбалості у проведенні контролю за оформленням звітної документації. Якщо ж у перевіряючих органів будуть докази, про те, що головному бухгалтеру був відомий факт фальсифікації звітів чи проведення незаконної фінансової діяльності, якщо він сприяв приховуванню цього факту або брав безпосередню участь у цьому, то він ризикує отримати позов до суду.

Головний бухгалтер є відповідальним за відставання критеріїв оцінки діяльності підприємства від поставлених цілей, якщо це спостерігається три місяці поспіль, і може в такому випадку бути переведеним на менш оплачувану посаду.

Також він несе відповідальність за нанесення шкоди компанії внаслідок недосконалої організації бухгалтерського і податкового обліку, помилок при поданні звітностей

або організації руху грошових коштів, а також контролю за обліком матеріальних цінностей.

За неналежний розподіл коштів преміального фонду, що може призвести до демотивації співробітників і виникненню конфліктів у відділі головний бухгалтер може також бути переведеним на менш оплачувану управлінську категорію з правом переатестації з питань менеджменту персоналу протягом трьох місяців для повернення в колишню категорію.

Люди на цій посаді зазвичай мають додаткове навантаження, так як існують деякі надзвичайні ситуації у бухгалтерській діяльності. У разі зовнішнього аудиту або кризи, головному бухгалтеру часто доводиться проводити більше часу в офісі, координуючи та врегульовуючи фінансову ситуацію на підприємстві.

Він також контролює нарахування заробітної плати співробітникам, а тому має доступ до пенсійних рахунків, рахунків на охорону здоров'я та оплачуваних відпусток. Часто він домовляється про надання заохочень людям з особливими навичками та досвідом у вигляді кращого соціального пакету, надання премій, тощо.

За даними Міжнародної федерації бухгалтерів, головні бухгалтери відіграють все більшу роль у теперішньому постійно зростаючому темпі розширення бізнесу. Вони часто грають ключову роль в стратегічному плануванні через їх унікальний погляд на фінансові наслідки планів на майбутнє. На додаток до внутрішніх обов’язків, багато спеціалістів вважають, що бухгалтерам добре було б взяти на себе відповідальність спілкування компанії з акціонерами та засобами масової інформації з приводу фінансової інформації. Сьогодні замість терміну «головний бухгалтер» часто застосовують назву «фінансовий директор» або «головний фінансовий директор», адже він є радником, педагог і консультант по всіх фінансових питанням, що зачіпають компанії.